Over PITCH

1

Samen bouwen aan de onderneming

Partners voor Investering, Training en Coaching in Holland (PITCH) heeft als doel om ondernemers te helpen een bedrijf starten of, als deze al gestart is, verder te helpen hun onderneming succesvol(ler) te maken. PITCH wil dit doen door niet alleen in de opstartfase de ondernemer te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het opstellen/reviewen van het businessplan en bemiddelen bij de financiering, maar ook door het trainen van de betrokkenen en het coachen in het verdere traject. Daarvoor heeft PITCH de benodigde kennis en expertise in huis. In speciale gevallen zal, zo nodig, extern kennis en ervaring worden aangetrokken.

 Missie

PITCH ondersteunt ondernemingen bij investeringen, training en met coaching om te komen tot succes, waarbij ethiek en karakter belangrijke elementen zijn.